پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 22 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتر
نام: محمد
نام خانوادگی: رضایی مسک
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1600
مستقیم: 32381600 دورنگار: 32381119

عنوان شغل: رئیس دانشکده پیراپزشکی
نام: محمد
نام خانوادگی: دکتر ملکانه
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: drmalekaneh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1601
مستقیم: 32381601 دورنگار: 32381119

عنوان شغل: عضوهیئت علمی
نام: مسعود
نام خانوادگی: جباری
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک پزشکی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1602
مستقیم: 32381602 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس خدمات آموزش
نام: مژگان
نام خانوادگی: عنانی
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تربیتی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1603
مستقیم: 32381603 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیات علمی-مدیرگروه هوشبری
نام: منصور
نام خانوادگی: سلطانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1604
مستقیم: 32381604 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیئت علمی-مدیرگروه تکنولوژی پرتوشناسی
نام: سجاد
نام خانوادگی: پندش
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1606
مستقیم: 32381606 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس پژوهش
نام: روح الله
نام خانوادگی: فیض آبادی
مدرک تحصیلی: لیسانس کتابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1608
مستقیم: 32381608 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیئت علمی
نام: سیدمهدی
نام خانوادگی: دکتر سجادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1609
مستقیم: 32381609 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: اقدس
نام خانوادگی: قطبانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: aghotbani2531@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1610
مستقیم: 32381610 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: ام البنین
نام خانوادگی: استادی
مدرک تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک: ostadi_61@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1611
مستقیم: 32381611 دورنگار:

عنوان شغل: اساتید
نام: مریم
نام خانوادگی: خدابخشی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1613
مستقیم: 32381613 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آزمایشگاه
نام: نسیم
نام خانوادگی: گنجی
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک: nasimgnj@gmail.com
تلفن داخلی: 1614
مستقیم: 32381614 دورنگار:

عنوان شغل: هیئت علمی
نام: مجید
نام خانوادگی: دکتر زارع بیدکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: m.zare@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1616
مستقیم: 32381616 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیات علمی،مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
نام: محسن
نام خانوادگی: دکتر ناصری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1617
مستقیم: 32381617 دورنگار:

عنوان شغل: هیئت علمی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
نام: بهزاد
نام خانوادگی: دکتر مصباح زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mesbah_b47@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1618
مستقیم: 32381618 دورنگار:

عنوان شغل: هیئت علمی، دبیر EDO دانشکده
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: دکتر عنانی سراب
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mmd643@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1619
مستقیم: 32381619 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس فناوری اطلاعات
نام: علیرضا
نام خانوادگی: خسروی
مدرک تحصیلی: لیسانس نرم افزار
پست الکترونیک: a.reza.khosravi89@gmail.com
تلفن داخلی: 1607
مستقیم: 32381607 دورنگار:

عنوان شغل: هیئت علمی گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
نام: کبری
نام خانوادگی: سهیلی پور
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
پست الکترونیک: soheli@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1605
مستقیم: 32381605 دورنگار:

عنوان شغل: مدیرتحصیلات تکمیلی
نام: حسن
نام خانوادگی: زرقانی
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک پزشکی
پست الکترونیک: hmedicalphysics@gmail.com
تلفن داخلی: 1620
مستقیم: 32381620 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
نام: دکتر سمانه
نام خانوادگی: باقریان
مدرک تحصیلی: دکترای پرستاری
پست الکترونیک: sbr.1387@gmail.com
تلفن داخلی: 1621
مستقیم: 32381621 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
نام: دکتر مریم
نام خانوادگی: تولیت
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1612
مستقیم: 32381612 دورنگار:

عنوان شغل: استادیار هماتولوژی و بانک خون
نام: مهتاب
نام خانوادگی: صیادی
مدرک تحصیلی: دکترای هماتولوژی و بانک خون
پست الکترونیک: sayadi.mahtab@yahoo.com
تلفن داخلی: 1615
مستقیم: 32381615 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal