لینک های مفید صنفی/ آکادمیک

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

قلمرو فعالیت و سود ارتباط گیری

1

لینکداین

https://www.linkedin.com

ارایه و پیگیری فرصت های شغلی داخلی و بین المللی

2

انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

http://iranesthesia.org

شرکت در همایش دوسالانه بیهوشی و آشنایی با تازه ترین دستاوردهای علمی جهان در زمینه هوشبری و بیهوشی

3

انجمن پرستاران هوشبری آمریکا

https://www.nursingworld.org/membership/joinANA/

همکاری علمی با اعضای انجمن

4

فدراسیون بین المللی پرستاران بیهوشی

https://ifna.site/

همکاری علمی با انجمن

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.