پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 18 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتر
نام: محمد
نام خانوادگی: رضايي مسك
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1600
مستقیم: 32381600 دورنگار: 32381119

عنوان شغل: رئيس دانشكده پيراپزشكي
نام: محمد
نام خانوادگی: دكتر ملكانه
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: drmalekaneh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1601
مستقیم: 32381601 دورنگار: 32381119

عنوان شغل: مدير گروه اتاق عمل
نام: مرضيه
نام خانوادگی: هلال بيرجندي
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1602
مستقیم: 32381602 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس خدمات آموزش
نام: مژگان
نام خانوادگی: عناني
مدرک تحصیلی: كارشناس علوم تربيتي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1603
مستقیم: 32381603 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هيات علمي-مديرگروه هوشبري
نام: منصور
نام خانوادگی: سلطاني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1604
مستقیم: 32381604 دورنگار:

عنوان شغل: اساتيد
نام: كبري
نام خانوادگی: سهيلي پور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1605
مستقیم: 32381605 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هيئت علمي-مديرگروه تكنولوژي پرتوشناسي
نام: سجاد
نام خانوادگی: پندش
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1606
مستقیم: 32381606 دورنگار:

عنوان شغل: هيات علمي طرح
نام: رويا
نام خانوادگی: مهدوي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1607
مستقیم: 32381607 دورنگار:

عنوان شغل: بايگاني
نام: زهرا
نام خانوادگی: اميرآبادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: amirabadi_zahra@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1608
مستقیم: 32381608 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هيئت علمي
نام: سيدمهدي
نام خانوادگی: دكتر سجادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1609
مستقیم: 32381609 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس آموزش
نام: اقدس
نام خانوادگی: قطباني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: aghotbani2531@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1610
مستقیم: 32381610 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس آموزش
نام: ام البنين
نام خانوادگی: استادي
مدرک تحصیلی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک: ostadi_61@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1611
مستقیم: 32381611 دورنگار:

عنوان شغل: اساتيد
نام: مريم
نام خانوادگی: خدابخشي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1613
مستقیم: 32381613 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس طرح
نام: حانيه
نام خانوادگی: ميري مقدم
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: tolyatm@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1614
مستقیم: 32381614 دورنگار:

عنوان شغل: هيئت علمي
نام: مجيد
نام خانوادگی: دكتر زارع بيدكي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: m.zare@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1616
مستقیم: 32381616 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هيات علمي،مدير گروه علوم آزمايشگاهي
نام: محسن
نام خانوادگی: دكتر ناصري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1617
مستقیم: 32381617 دورنگار:

عنوان شغل: هيئت علمي، معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده
نام: بهزاد
نام خانوادگی: دكتر مصباح زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mesbah_b47@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1618
مستقیم: 32381618 دورنگار:

عنوان شغل: هيئت علمي، دبير EDO دانشكده
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: دكتر عناني سراب
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mmd643@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1619
مستقیم: 32381619 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal