دبیرخانه دانشکده

دبيرخانه و امور اداري دانـشـكـده پـيـراپـزشـكـي

محمد رضائي مسك
 پست سازماني: متصدي امور دفتري          
مدرك:  ليسانس      
تلفن تماس :   32381600
فاكس:31631600
  -----------------------------------------------------
مژگان عناني 
 پست سازماني: كارشناس خدمات آموزش       
  مدرك:  ليسانس علوم تربيتي      
 تلفن تماس :   32381603
 -----------------------------------------------------
  زهرا اميرآبادي
پست سازماني: مسئول بايگاني        
 تلفن تماس :   32381608
-------------------------------------------------------------------------------------------
خدمات دبيرخانه:
1. ثبت نام دانشجويان جديدالورود در شروع سال تحصيلي جديد و ثبت نامه هاي معرفي به امور دانشجويي براي كارت تغذيه و خوابگاه
2. ثبت انتخاب واحد و تأييديه و حذف و اضافه دانشجويان و ارسال به آموزش كل دانشگاه
3. ثبت فرمهاي مختلف دانشجويان و مهماني و نقل و انتقالات و ارسال به آموزش كل
4. ثبت و ارسال نمرات دانشجويان و ارسال به آموزش كل
5. ثبت فرمهاي اطلاعات دروس و ارجاع به مديران گروه
6. ثبت ابلاغهاي تدريس اساتيد و ارسال به معاونت آموزشي پژوهشي معاونت بهداشتي
7. ثبت ابلاغ هاي امتحانات كليه اساتيد
8. جمع آوري صورتجلسات امتحان و نمرات و ارسال به بايگاني دانشكده در پايان امتحانات
9. تحويل مدارك از دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال به آموزش دانشكده جهت تكميل فرمها و مجدداً برگشت به دفتر جهت ثبت و ارسال به آموزش كل دانشگاه
10. پاسخگويي ارباب رجوع دفتر رياست
11. ساير امور محوله

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/17
تعداد بازدید:
1574
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal