آموزش دانشکده

 

 

ام البنين استادي: مسئول آموزش اتاق عمل و هوشبري

مدرك:
مهندسي فناوري اطلاعات

تلفن تماس :
32381611-056
 
 
خانم قطباني: مسئول آموزش راديولوژي و علوم آزمايشگاهي

مدرك:
كارشناس علوم تربيتي

تلفن تماس :
32381610-056 
 
 -----------------------------------------------------------------------

 

 خدمات آموزشي:
   1. دريافت ليست قبول شدگان از طرف سازمان سنجش كشور و ثبت نام دانشجويان جديدالورود در شروع سال تحصيلي جديد

2. معرفي دانشجويان به امور دانشجويي و خوابگاه ها

3. تهيه فرم انتخاب واحد و ارسال آن به اساتيد راهنماي مربوطه

4. كنترل برگه هاي حذف و اضافه دروس و تحويل به آموزش كل

5. تنظيم و كنترل برنامه هاي كلاسي و هماهنگي براي كلاسهاي جبراني

6. معرفي دانشجويان به ادارات مختلف شهر يا شهرستانها در صورت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

7. تحويل فرمهاي مخصوص مهماني و انتقالي به دانشجويان در صورت واجد شرايط بودن و راهنمايي جهت تكميل فرمهاي مذكور

8. اعلام و تكميل فرمهاي مربوط به واحدهاي پيشنهادي براي دانشجويان مهمان

9. ارسال و دريافت نمرات دانشجويان مهمان، تطبيق و كنترل آنها و در نهايت صدور كارنامه
10. تنظيم فرم اطلاعات دروس براي هر نيمسال تحصيلي و تحويل به مديران گروه جهت تقسيم دروس
11. نوشتن ابلاغ تدريس اساتيد و صدور آن

12. تقسيم كلاسهاي درس بر اساس نوع واحد و تعداد دانشجويان با همكاري آموزش كل

13. تنظيم برنامه امتحانات و مشخص نمودن مكان جهت برگزاري امتحانات و اعلام به دانشجويان

14. برگزاري جلسات امتحان، جمع آوري نمرات و ارسال به آموزش كل

15. كنترل نمرات دانشجويان بعد از دريافت كارنامه از آموزش كل و تهيه كارنامه ترميك

16. اخطار به دانشجويان مشروط

17. اعلام دانشجويان نمونه براساس معدل

18. كنترل كارنامه و مدارك دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال به آموزش كل دانشگاه

19. سياستگذاري و طرح مشكلات دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده پيراپزشكي

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/13
تعداد بازدید:
4856
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal