معاون پژوهشي دانشكده

 • دكتر بهزاد مصباح زاده
  دكتراي فيزيولوژي
  مرتبه علمي:استاديار
    داخلي : 1618   مستقيم  32381618
   ايميل: mesbah_b47@bums.ac.ir
   
  شرح وظايف معاون پژوهشي
  تشكيل و اداره جلسات
  شوراي گروه  و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رييسدانشكده
 • شركت در شوراي پژوهشي دانشكده و دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده
 • محاسبه معادل سازي فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده 
 • پيشنهاد طرحهاي پژوهشي گروه  در شورا واجراي فرآيند تصويب طرح هاي پژوهشي
 • ارزيابي عملكرد سالانه پژوهشي دانشكده و گزارش به معاونت تحقيقات دانشگاه وهماهنگي با اداره امار براي تهيه نمودار سالانه فعاليتها  
 • تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در گرايشهاي مختلف 
 • تكميل بانك اطلاعات پژوهشي اعضاء هيئت علمي 
 • نظر سنجي نيازهاي پژوهشي و انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه  و پيشنهاد تهيه لوازم،  كتاب ها، نشريات مورد نياز گروه، به رييس دانشكده  
 • برگزاري كارگاههاي روش تحقيق و كلاس هاي كامپيوتر و ژورنال كلاب و سمينار 
 • معرفي اساتيد جهت ارائه مقاله در كنگره ها و سمينارهاي  داخل و خارج از كشور 
 • برنامه ريزي جهت گسترش ترجمه و تاليف و افزايش چاپ تعداد مقالات در مجلات 
 • هماهنگي با كميته تحقيقات دانشجويي و گسترش زمينه فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان
 • تشويق اعضاي هيئت علمي در عرصه پژوهش وارائه فعاليتها در خبرنامه پژوهشي دانشگاه در هفته پژوهش
 
      
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/18
تعداد بازدید:
1013
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal