معاون آموزشي دانشكده
 
 

دكتر بهزاد مصباح زاده 
دكتراي فيزيولوژي
مرتبه علمي:‌ استاديار
    داخلي : 1618   مستقيم32381618
 شرح وظايف : 
 
 • نظارت بر فعاليتهاي آموزشي دانشكده و ارائه گزارش آن در پايان ترم به رياست دانشكده 
 •  نظارت در برنامه هاي آموزشي با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و ارائه آن به مراجع ذيربط
 •    نظارت بر حسن برگزاري جلسات گروههاي آموزشي و ارائه گزارش آن در پايان هر ترم به رياست دانشكده
 •    پيشنهاد نيازهاي مالي و ساير ملزومات مورد نياز گروههاي آموزشي به رياست دانشكده
 •    ارزيابي عملكرد فعاليتهاي مديران و اعضاء گروه در پايان هر ترم تحصيلي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكد 
 •  شركت در شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده
 •    نظارت بر عملكرد اساتيد راهنما و ارائه گزارش آن در پايان هر ترم به رياست دانشكده
 •    محاسبه معادل سازي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده
 •    همكاري و مشاركت در فرآيند جذب نيروهاي مورد نياز دانشكده
 •    نظارت بر عملكرد امور آموزش دانشكده و ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده در پايان هر ترم به رياست دانشكده
 •    نظارت بر حسن اجراي امتحانات تئوري و عملي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده
 •    ارائه گزارش عملكرد سالانه با توجه به فعاليتهاي آموزشي انجام شده 
 •  

  تاریخ به روز رسانی:
  1398/09/17
  تعداد بازدید:
  3701
  كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
  Powered by DorsaPortal